Quay lại

[Sự kiện ] SỰ KIỆN WEB: KHO BÁU BÍ MẬT

12.05.2022

KHO BÁU BÍ MẬT

 

Thời Gian

- Thời gian quay Mở Rương: Từ 10h ngày 13/05/2022 đến 23h59ngày 31/05/2022

- Thời gian Nhận Lượt Mở Rương từ Nạp Thẻ: Từ 00h00 ngày 13/05/2022 đến 23h59 ngày 30/05/2022 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Mở Rương)

Thể Lệ

- Nhẫn Giả vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://huyenthoainhangia.vn/kho-bau-bi-mat

- Nhẫn Giả hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt Mở Rương và tiến hành Quay Săn Quà để nhận được nhiều phần quà giá trị như GIFTCODE - VẬT PHẨM TRONG GAME.

- Tất cả người chơi tham gia Mở Rương đạt mốc  100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 - 500.000 - 1.000.000 - 2.000.000 lượt Mở Rương sẽ nhận được Quà Toàn Server (tất cả mốc quà sẽ cộng dồn & phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc). 

- Kết thúc sự kiện, TOP 10 Nhẫn Giả có tên trên BXH sẽ nhận được những phần quà TOP giá trị như Bảo Vật  & các món đồ giá trị khác.

- Ngoài ra cá nhân mỗi Nhẫn Giả sẽ nhận quà riêng khi đạt mốc Mở Rương nhất định.

Lưu ý: Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào nhân vật đã chọn vào game.  Riêng GIFTCODE sẽ nhận tại mục Lịch Sử.

Quy Tắc Nhận Lượt

Lưu ý: Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất

LOẠI LƯỢT LƯU Ý
Đăng nhập mỗi ngày 1 Nhận mỗi ngày
Chia sẻ mỗi ngày 2 Nhận mỗi ngày
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) 1 Đủ điều kiện là nhận

Tích Lũy Nạp Đạt Mốc Lượt

Loại PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
ĐẠT 30 LƯỢT
(DUY NHẤT CHỈ 1 LẦN)
(Chuyển quà thẳng vào ingame theo nhân vật)
Đội Viên SS - Tùy Chọn 1
Chakra Tự nhiên 100.000
Rank SS 50
ĐẠT 50 LƯỢT
(DUY NHẤT CHỈ 1 LẦN)
(Chuyển quà thẳng vào ingame theo nhân vật)

 
Đội Viên SS - Tùy Chọn 1
Chakra Tự nhiên 100.000
Rương Sách Hệ TC 50
Rương Huy Hiệu Nghề TC 50
ĐẠT 100 LƯỢT
(DUY NHẤT CHỈ 1 LẦN)
(Chuyển quà thẳng vào ingame theo nhân vật)
Đội Viên SS - Âm Dương 1
Chakra Tự nhiên 200.000
Mảnh Bảo Vật Đỏ Đặc Biệt 100
Rank SS 100

 

Lưu Ý:

- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)

- Số lượt sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game

- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:

     - Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)

     - Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Ryo sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)

- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Nhẫn giả có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ

Phần Thưởng

THƯỞNG MỞ RƯƠNG

- Tham gia Mở rương sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Phần Thưởng Loại phần thưởng Số Lượng
Cuộn Chiêu Mộ Thường Vật phẩm ingame 4
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp Vật phẩm ingame 1
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt Vật phẩm ingame 1
Xu Vòng Quay Vật phẩm ingame 1
Xu Quay Siêu Cấp Vật phẩm ingame 1
Giấy Thách Đấu Vật phẩm ingame 5
Thư Nhiệm Vụ Thường Vật phẩm ingame 1
Thư Nhiệm Vụ Khó Vật phẩm ingame 1
Khiêu Chiến Lệnh Vật phẩm ingame 1
Sách Hoán Đổi Vật phẩm ingame 50
Mảnh Bảo Vật Lam Vật phẩm ingame 10
Mảnh Bảo Vật Tím Vật phẩm ingame 10
Mảnh Bảo Vật Vàng Vật phẩm ingame 10
Mảnh Đại Ninja Vật phẩm ingame 50
Mảnh S - Ngẫu Nhiên Vật phẩm ingame 50
Mảnh SS Ngẫu Nhiên Vật phẩm ingame 50
Mảnh SS Âm Dương Vật phẩm ingame 50
VIP EXP Vật phẩm ingame 50
VIP EXP Vật phẩm ingame 100
VIP EXP Vật phẩm ingame 200
GiftCode Kho Báu Bí Mật GiftCode 1
GiftCode Siêu Kho Báu GiftCode 1
GiftCode Kho Báu Nhẫn Giả GiftCode 1
Chìa khóa Vật phẩm outgame 1
Chìa khóa Vật phẩm outgame 2
Chìa khóa Vật phẩm outgame 3
Chìa khóa Vật phẩm outgame 5

Phần Thưởng Giftcode

Tất cả Giftcode sẽ hết hạn vào ngày: 

Giftcode PHẦN THƯỞNG Số Lượng
Giftcode Kho Báu Bí Mật
Ryo 1.000
Tiền xu 72h 2
Đá EXP 72h 2
Xu quay siêu cấp 10
Đá cường hóa 15.000

 

Giftcode PHẦN THƯỞNG Số Lượng
GiftCode Siêu Kho Báu
Ryo 1.000
Tiền xu 72h 5
Cuộn chiêu mộ cao cấp 20
Huy Hiệu Tổ chức 15.000
Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên 50

 

Giftcode PHẦN THƯỞNG Số Lượng
Kho Báu Nhẫn Giả
Ryo 2.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 20
Mảnh Tướng SS Âm Dương 50
Khế ước 20.000
Chả Cá Xoắn 5.000
Đá EXP 72h 10

 

Lưu Ý:

  • Mỗi Nhân Vật chỉ nhận được mỗi loại Giftcode 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

  • Thời gian hết hạn sử dụng GiftCode: 23:59:59 - 31/05/2022

PHẦN THƯỞNG CHÌA KHÓA MỞ RƯƠNG

Lưu ý: 

- Nhẫn Giả phải mở các rương theo thứ tự từ bậc thấp nhất đến bậc cao nhất.

Ví dụ: Nhẫn Giả muốn mở rương báu Bậc 2 thì Nhẫn Giả phải mở rương báu Bậc 1.

- Khi mở rương sẽ yêu cầu số [Chìa Khóa] nhất định.

- Phần thưởng sẽ gửi trực tiếp vào nhân vật đang chơi.

 - Kho báu Huyền Thoại Kho Báu Nhẫn Giả sẽ phải cần mở tất cả [Rương Báu] trước đó và đủ chìa khóa mới có thể mở quà.

Bậc Rương Kho Báu
Bậc Rương Tên phần thưởng Số lượng

Chìa khóa mở Rương

Số lần mở rương

1 Ryo 1.000 5 10
Cuộn chiêu mộ cao cấp 20
Tiền xu 24h 5
Đá EXP 24h 5
Đá Cường Hóa 10.000
Mảnh Tướng Đại Ninja 100
1 Ryo 2.000 5 10
Xu vòng quay 20
Tiền xu 24h 10
Đá EXP 24h 10
Huy Hiệu Tổ Chức 10.000
Chả Cá xoắn 1.000
1 Ryo 3.000 5 10
Hình nhân 6 sao Hệ Thủy 2
Xu quay siêu cấp 30
Mảnh Bùa 10.000
Khế Ước 10.000
Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên 50
1 Ryo 4.000 5 10
Hình nhân 6 sao Hệ Thổ 2
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 20
Sách nâng nghề 200.000
Cuộn Chỉ Huy 10
Huy Hiệu Rank SS 40
2 Hình nhân 6 sao Hệ Lôi 2 15 5
Xu vòng quay 40
Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên 50
Đá Cường Hóa 30.000
Tiền xu 72h 5
Đá EXP 72h 5
2 Hình nhân 6 sao Hệ Hỏa 2 15 5
Xu vòng quay siêu cấp 40
Mảnh Tướng SS Âm Dương 50
Huy Hiệu Tổ Chức 20.000
Tiền xu 72h 8
Đá EXP 72h 8
2 Hình nhân 6 sao Hệ Phong 2 15 5
Cuộn chiêu mộ cao cấp 40
Mảnh Tướng SS Âm Dương 50
Cuộn Chỉ Huy 25
Mảnh Bùa 30.000
Sách nâng nghề 500.000
2 Hình nhân 6 sao Hệ Âm Dương 2 15 5
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 25
Mảnh Bảo Vật Đỏ 50
Rương Huy hiệu Nghề NN 50
Rương Sách Hệ NN 50
Huy Hiệu Rank SS 80
3 Cuộn chiêu mộ đặc biệt 80 40 4
Rương Huy hiệu Nghề NN 100
Rương Sách Hệ NN 100
Chakra Tự nhiên 200.000
Rương Hình Nhân 9 Sao 2
Mảnh Bảo Vật Đỏ Đặc biệt 50
3 Đội Viên SS - Tùy Chọn 1 40 4
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 80
Khế Ước 50.000
Chả Cá xoắn 10.000
Chakra Tự nhiên 200.000
Rương Hình Nhân 9 Sao 2
3 Đội Viên SS - Tùy Chọn 1 40 4
Xu vòng quay 100
Mảnh Bảo Vật Đỏ Đặc biệt 50
Dầu Cóc Sơ Cấp 1
Rương Hình Nhân 9 Sao 2
Rương Huy hiệu Nghề NN 150
3 Đội Viên SS - Tùy Chọn 1 40 4
Xu vòng quay siêu cấp 100
Huy Hiệu Tổ Chức 200.000
Dầu Cóc Sơ Cấp 1
Rương Hình Nhân 9 Sao 2
Rương Sách Hệ NN 150
4 Cuộn chiêu mộ đặc biệt 150 60 3
Rank SS 300
Chakra Tự nhiên 1.000.000
Rương Huy hiệu Nghề NN 300
Rương Sách Hệ NN 300
Rương Hình Nhân 10 Sao 5
4 Đội Viên SS - Âm Dương 2 60 3
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 150
Rương Huy hiệu Nghề NN 300
Rương Sách Hệ NN 300
Chakra Tự nhiên 1.000.000
Rương Hình Nhân 10 Sao 5
4 Đội Viên SS - Âm Dương 2 60 3
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 150
Dầu Cóc Sơ Cấp 2
Dầu Cóc Trung Cấp 1
Chakra Tự nhiên 2.000.000
Rương Hình Nhân 10 Sao 5
4 Đội Viên SS - Âm Dương 2 60 3
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 150
Dầu Cóc Trung Cấp 2
Chakra Tự nhiên 2.000.000
Rương Hình Nhân 10 Sao 5
Rương Hình Nhân 9 Sao 5
Rương Báu Huyền Thoại Bảo Vật Con Rối Kuroari 1 200 1
Bảo Vật Susanoo Itachi 1
Chakra Tiên Thuật 3.000.000
Dầu Cóc Cao Cấp 3
Rương Hình Nhân 10 sao 10
Rương Hình Nhân 9 sao 10
Rương Báu Nhẫn Giả Bảo Vật Nhẫn Akatsuki Đỏ 1 400 1
Bảo Vật Đào Xuân 1
Dầu Cóc Cao Cấp 5
Chakra Tiên Thuật 5.000.000
Rương Hình Nhân 10 sao 15
Rương Hình Nhân 9 sao 15

 

Đạt Mốc Mở Rương Toàn Server

Tất cả Nhẫn Giả sẽ nhận quà này khi đạt mốc Mở rương bên dưới: 

Mốc Mở Rương Phần Thưởng Số Lượng
100.000
Đá EXP 2.000.000
Đá cường hóa 2.000
Cuộn Chiêu mộ cao cấp 10
Sách Nâng Nghề 100.000
200.000
Đá EXP 3.000.000
Ryo 1.000
Cuộn Chiêu mộ cao cấp 20
Khế ước 5.000
300.000
Tiền xu 10.000.000
Đá EXP 5.000.000
Xu vòng quay 20
Chả cá xoắn 2.000
400.000
Đá EXP 10.000.000
Đá Cường Hóa 3.000
Xu vòng quay siêu cấp 20
Khế ước 10.000
500.000
Tiền xu 20.000.000
Cuộn Chiêu mộ đặc biệt 10
Ryo 2.000
Sách Nâng Nghề 500.000
1.000.000
Đá EXP 20.000.000
Cuộn Chiêu mộ đặc biệt 30
Huy Hiệu Tổ Chức 20.000
Mảnh Bảo Vật Đỏ 50
Mảnh Bùa 10.000
2.000.000
Ryo 5.000
Cuộn Chiêu mộ đặc biệt 50
Cuộn Chiêu mộ cao cấp 50
Rank SS 100
Mảnh Bảo Vật Đỏ Đặc biệt 100

 

ĐẠT MỐC NHẬN QUÀ

- Trong thời gian SK, Nhẫn Giả tham gia Mở Rương đạt mốc tương ứng sẽ nhận được thưởng vô cùng HOT!

Quà Mốc Thưởng Số Lượng

ĐẠT 100 LẦN MỞ RƯƠNG

Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên 50
Tiền xu 24h 10
Đá EXP 24h 10
Cuộn chiêu mộ cao cấp 30
Cuộn chieu mộ đặc biệt 20
Đá cường hóa 20.000

ĐẠT 200 LẦN MỞ RƯƠNG

Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên 100
Tiền xu 72h 5
Đá EXP 72h 5
Cuộn chieu mộ đặc biệt 40
Đá cường hóa 40.000
Khế ước 20.000

ĐẠT 350 LẦN MỞ RƯƠNG

Mảnh Tướng SS Âm Dương 100
Tiền xu 72h 10
Đá EXP 72h 10
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 60
Đá cường hóa 60.000
Huy hiệu tổ chức 40.000

ĐẠT 550 LẦN MỞ RƯƠNG

Mảnh Tướng SS Âm Dương 100
Tiền xu 72h 15
Đá EXP 72h 15
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 80
Huy hiệu tổ chức 80.000
Sách nâng nghề 800.000

ĐẠT 850 LẦN MỞ RƯƠNG

Mảnh Tướng SS VIP 100
Mảnh Bảo Vật Đỏ Đặc Biệt 100
Huy Hiệu Rank SS 150
Chả cá xoắn 20.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 120
Sách nâng nghề 1.000.000

ĐẠT 1200 LẦN MỞ RƯƠNG

Đội Viên SS - Tùy Chọn 1
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 180
Huy Hiệu Rank SS 300
Sách nâng nghề 2.000.000
Rương Hình Nhân 9 sao 4
Chả cá xoắn 40.000

ĐẠT 1600 LẦN MỞ RƯƠNG

Đội Viên SS - Tùy Chọn 2
Chakra Tự nhiên 700.000
Rương Hình Nhân 10 sao 4
Rương Sách Hệ NN 300
Rương Huy hiệu Nghề NN 300
Khế ước 120.000

ĐẠT 2100 LẦN MỞ RƯƠNG

Đội Viên SS - Âm Dương 2
Chakra Tự nhiên 1.000.000
Rương Hình Nhân 10 sao 6
Sách nâng nghề 3.000.000
Rương Sách Hệ NN 400
Rương Huy hiệu Nghề NN 400

 

 

ĐẠT 2700 LẦN MỞ RƯƠNG

 

 

 

Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn 2
Bảo vật Nhẫn Hoa Xanh 1
Chakra Tự nhiên 2.000.000
Rương Hình Nhân 10 sao 8
Rương Sách Hệ NN 800
Rương Huy hiệu Nghề NN 800
ĐẠT 3000 LẦN MỞ RƯƠNG
Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn 4
Bảo Vật Susanoo Itachi 1
Chakra Tự nhiên 4.000.000
Rương Hình Nhân 10 sao 10
Rương Hình Nhân 9 sao 10
Rank SS 500

 

Phần Thưởng Đua TOP BXH

- Sau khi kết thúc sự kiện, TOP 10 Nhẫn Giả có tên trên BXH Đua TOP Mở Rương sẽ nhận được những phần quà vô cùng đặc biệt.

Hạng Phần thưởng Số Lượng

1

(Yêu cầu Dùng 2000 Mở Rương)

Rương Bảo Vật Rinnegan (VIP) 1
Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn 5
Chakra Tự nhiên 5.000.000
Đội Viên SS - Âm Dương 10
Rương Sách Hệ Tùy Chọn 500
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn 500

Hạng 2

(Yêu cầu Dùng 1000 Mở Rương)

Rương Bảo Vật Mangekyou Sharingan 1
Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn 3
Chakra Tự nhiên 3.000.000
Đội Viên SS - Âm Dương 5
Rương Sách Nghề Tùy Chọn 300
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn 300

Hạng 3

(Yêu cầu Dùng 500 Mở Rương)

Rương Bảo Vật Nhất Vĩ Hình 1
Chakra Tự nhiên 1.500.000
Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn 1
Đội Viên SS - Âm Dương 3
Hạng 4 - 6 Bảo Vật Đào Xuân 1
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn 30
Rương Sách Nghề Tùy Chọn 30
Chakra Tự nhiên 500.000
Hạng 7 - 10 Đội Viên SS - Tùy Chọn 1
Chakra Tự nhiên 200.000
Mảnh Tướng SS VIP 100