Quay lại

[Sự kiện ] SỰ KIỆN WEB: NẠP TÍCH LŨY - LÀNG ĐÁ

11.05.2024

SỰ KIỆN WEB: NẠP TÍCH LŨY


LÀNG ĐÁ

Thời Gian Sự Kiện:

  • Thời gian bắt đầu: 0h00 ngày 12/05/2024
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 23/05/2024

Nội Dung Sự Kiện:

- Trang tham gia sự kiện: CHƠI NGAY
- Nhẫn Giả có thể nạp vào game thông qua trang: NẠP HUYỀN THOẠI NHẪN GIẢ

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày các Nhẫn Giả nạp Ryo vào game hoặc mua các gói vật phẩm ingame từ 18,000 VND trở lên sẽ được tính tích lũy vào các mốc sau:
+ Mốc 18.000 VND (+1 điểm)
+ Mốc 180.000 VND (+10 điểm)
+ Mốc 360.000 VND (+20 điểm)
- Mỗi ngày các Nhẫn Giả nạp liên tục thì sẽ nhận được quà ngày 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 tương ứng. 

- Ngoài ra sẽ sỡ hữu các tài nguyên chế tác Ấn Chú như: Mảnh Vỡ Ấn Chú, Mảnh Bùa, Đá Cường Hóa, Túi Thẻ Nghề Ấn Chú, Huyết Nham Thạch

- Bên cạnh đó, sự kiện có một mốc nạp đặc biệt: 500K - 1.200.000 - 2.500.000 - 3.500.000 - 6.500.000 - 15.000.000.
- Đạc biệt sự kiện có BXH Đua TOP Điểm,  Nhẫn Giả kích hoạt gói đạt đủ mốc giá sẽ nhận được tương ứng số điểm. TOP 10 Nhẫn Giả có tên trên BXH sẽ nhận được những phần quà TOP giá trị như Bảo Vật  & các món đồ giá trị khác.

Phần Thưởng Đua TOP BXH:

- Sau khi kết thúc sự kiện, TOP 10 Nhẫn Giả có tên trên BXH Đua TOP Điểm sẽ nhận được những phần quà vô cùng đặc biệt.
- Quà sẽ được phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc. 

TOP Phần Thưởng Số Lượng
1
(Yêu cầu đạt 1000 Điểm)
Bảo vật Heo TonTon - Hỗ Trợ 1
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân 150
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ 150
Huyết Nham Thạch 3
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cỏ 3
Thẻ Huyền Bí 10.000
2
(Yêu Cầu Đạt 800 Điểm)
Rương Bảo Vật Áo Akatsuki 1
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân 100
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ 100
Huyết Nham Thạch 2
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cỏ 2
Thẻ Huyền Bí 5.000
3
(Yêu Cầu Đạt 500 Điểm)
Rương Bảo Vật Đại Kình Đao 1
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân 50
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ 50
Huyết Nham Thạch 2
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cỏ 1
Thẻ Huyền Bí 3.000
4 - 6
Túi Bảo vật Lồng Đèn 1
Mảnh Tướng SS - Shizune Nguyệt Nữ 50
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ 50
Chakra Tự Nhiên 3.000.000
Thẻ Huyền Bí 2.000
Ngục Sa Thạch 10
7 - 10
Túi Bảo vật Diên Hoa 1
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ 50
Chakra Tự Nhiên 2.000.000
Thẻ Huyền Bí 2.000
Ngục Sa Thạch 5