Quay lại

[Sự kiện ] Sự Kiện Web: Quốc Tế Phụ Nữ 08/03

02.03.2022


 

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu sự kiện: Từ 10h00 ngày 04/03/2022 đến 23h59 ngày 11/03/2022

- Thời gian nhận lượt (Nạp Thẻ và Nhiệm Vụ): Từ 00h00 ngày 04/03/2022 đến 23h59 ngày 10/03/2022 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Tặng Hoa. Ngoài ra từ ngày 10/03/2022 sau khi nạp thẻ sẽ không được tính thêm lượt tặng hoa nữa)

Thể Lệ

- Nhẫn giả vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://huyenthoainhangia.vn/su-kien/quoc-te-phu-nu

- Nhẫn giả hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt và tiến hành Tặng Hoa để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

- Tất cả người chơi tham gia Tặng Hoa đạt mốc 100K - 200K - 300K - 400K - 500K - 1M  lượt sẽ nhận được Quà Toàn Server (tất cả mốc quà sẽ cộng dồn & phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc). 

- Kết thúc sự kiện, TOP 10 nhẫn giả có tên trên BXH sự kiện sẽ nhận được những phần quà giá trị

- Ngoài ra cá nhân mỗi nhẫn giả sẽ nhận quà riêng khi đạt mốc Tặng hoa nhất định

Lưu ý: Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào nhân vật đã chọn vào game. Nhẫn giả có thể xem các quà đã nhận tại phần Lịch Sử.

Quy Tắc Nhận Lượt

Lưu ý: Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất

LOẠI LƯỢT LƯU Ý
Đăng nhập mỗi ngày 1 Nhận mỗi ngày
Chia sẻ mỗi ngày 2 Nhận mỗi ngày
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) 1 Đủ điều kiện là nhận

Lưu Ý:

- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)

- Số lượt sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game

- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:

     - Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)

     - Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Ryo sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)

- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Nhẫn giả có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ

Phần Thưởng Tặng Hoa

Khi tặng hoa ngẫu nhiên sẽ nhận được các vật phẩm trong danh sách sau:

PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
Cuộn Chiêu Mộ Thường 4
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp 1
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt 1
Xu Vòng Quay 1
Xu Quay Siêu Cấp 1
Giấy Thách Đấu 5
Thư Nhiệm Vụ Thường 1
Thư Nhiệm Vụ Khó 1
Khiêu Chiến Lệnh 1
Sách Hoán Đổi 50
Mảnh Bảo Vật Lam 10
Mảnh Bảo Vật Tím 10
Mảnh Bảo Vật Vàng 10
Mảnh Đại Ninja 50
Mảnh S Ngẫu Nhiên 50
Mảnh SS Ngẫu Nhiên 50
Mảnh SS Âm Dương 50
Hoa Hồng Đỏ 1
Hoa Hồng Đỏ 3
Hoa Hồng Đỏ 5
Hoa Hồng Đỏ 10
Hoa Hồng Đỏ 20
Hoa Hồng Xanh 1
Hoa Hồng Xanh 3
Hoa Hồng xanh 5
Hoa Hồng Vàng 1
Hoa Hồng Vàng 3
Hoa Hồng Vàng 5

Phần Thưởng Đổi Hoa 08/03

ĐIỀU KIỆN PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG HẠN ĐỔI QUÀ
Hoa Hồng Đỏ x20 Ryo 100 999
Tiền xu 2h 1
Đá Exp 2h 1
Đá cường hóa 100
Mảnh Đội viên 5 sao 10
Xu vòng quay 2
Hoa Hồng Xanh x20 Ryo 100 99
Tiền xu 5h 1
Đá EXP 5h 1
Đá cường hóa 500
Cuộn chiêu mộ cao cấp 2
Huy Hiệu Rank S 10

Hoa Hồng Đỏ x40

Hoa Hồng Xanh x20

Cuộn chiêu mộ cao cấp 5 99
Tiền xu 24h 2
Đá EXP 24h 2
Huy Hiệu Rank SS 5
Mảnh Đại Ninja 10
Đá cường hóa 2.000

Hoa Hồng Đỏ x60

Hoa Hồng Vàng x30

Mảnh SS Ngẫu Nhên 20 20
Tiền xu 72h 2
Đá EXP 72h 2
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 10
Huy hiệu tổ chức 6.000
Đá cường hóa 10.000

Hoa Hồng Đỏ x80

Hoa Hồng Xanh x20

Hoa Hồng Vàng x10

Mảnh SS Âm Dương 50 5
Tiền xu 72h 4
Đá EXP 72h 4
Sách nâng nghề 200.000
Khế ước 6.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 20

Hoa Hồng Đỏ x150

Hoa Hồng Xanh x40

Hoa Hồng Vàng x30

Quyển Tùy Chọn SS 1 5
Tiền xu 72h 10
Đá EXP 72h 10
Sách nâng nghề 500.000
Mảnh Bảo Vật đỏ 50
Huy hiệu tổ chức 15.000

Hoa Hồng Đỏ x300

Hoa Hồng Xanh x60

Hoa Hồng Vàng x50

Quyển Tùy Chọn SS 1 3
Rương Hình Nhân 9 sao 1
Khế ước 30.000
Sách nâng nghề 1.000.000
Mảnh Bảo Vật đỏ đặc biệt 50
Chả cá xoắn 10.000

Hoa Hồng Đỏ x500

Hoa Hồng Xanh x80

Hoa Hồng Vàng x80

Quyển SS Tùy Chọn Âm Dương 1 3
Rương Hình Nhân 10 1
Quyển Tùy Chọn SS 1
Sách nâng nghề 2.000.000
Huy hiệu tổ chức 50.000
Chả cá xoắn 30.000

Phần Thưởng Đạt Mốc Toàn Server

Lưu ý: Quà đạt mốc sẽ cộng dồn và phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc

MỐC LƯỢT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
100,000 Đá EXP 1,000,000
Đá Cường Hóa 1,000
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp 5
Sách Nâng Nghề 100,000
200,000 Đá EXP 2,000,000
Ryo 1,000
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp 10
Khế Ước 5,000
300,000 Đá EXP 4,000,000
Đá Cường Hóa 3,000
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp 20
Chả Cá Xoắn 1,000
400,000 Đá EXP 8,000,000
Tiền Xu 20,000,000
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt 5
Khế Ước 10,000
500,000 Đá Cường Hóa 6,000
Ryo 2,000
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt 10
Sách Nâng Nghề 500,000
1,000,000 Đá EXP 20,000,000
Đá Cường Hóa 10,000
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt 20
Chả Cá Xoắn 2,000

 

Phần Thưởng Cá Nhân

Thưởng Đạt Mốc Tặng Hoa

MỐC ĐIỂM TẶNG HOA PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
ĐẠT 100 LẦN TẶNG HOA Mảnh Đại Ninja 100
Tiền xu 24h 2
Đá EXP 24h 2
Cuộn chiêu mộ cao cấp 10
Cuộn chieu mộ đặc biệt 10
Đá cường hóa 5.000
ĐẠT 300 LẦN TẶNG HOA Mảnh SS Ngẫu Nhiên 50
Tiền xu 24h 4
Đá EXP 24h 4
Cuộn chiêu mộ cao cấp 20
Đá cường hóa 10.000
Khế ước 6.000
ĐẠT 600 LẦN TẶNG HOA Mảnh SS Ngẫu Nhiên 100
Tiền xu 72h 2
Đá EXP 72h 2
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 20
Đá cường hóa 20.000
Huy hiệu tổ chức 10.000
ĐẠT 800 LẦN TẶNG HOA Mảnh Tướng SS Shisui 50
Tiền xu 72h 4
Đá EXP 72h 4
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 40
Huy hiệu tổ chức 20.000
Sách nâng nghề 400.000
ĐẠT 1200 LẦN TẶNG HOA Mảnh Tướng SS Shisui 50
Mảnh Bảo Vật Đỏ 50
Huy Hiệu Rank SS 200
Chả cá xoắn 10.000
Mảnh SS Ngẫu Nhiên 100
Sách nâng nghề 1.000.000
ĐẠT 1800 LẦN TẶNG HOA Mảnh Tướng SS Shisui 50
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 60
Huy Hiệu Rank SS 300
Sách nâng nghề 2.000.000
Rương Hình Nhân 9 sao 4
Chả cá xoắn 20.000
ĐẠT 2500 LẦN TẶNG HOA Mảnh Tướng SS Shisui 100
Bảo Vật Dây Chuyền Đệ Nhất 1
Rương Hình Nhân 10 sao 1
Rương Sách Hệ 400
Rương Huy hiệu Nghề 400
Khế ước 100.000
ĐẠT 3000 LẦN TẶNG HOA Mảnh Tướng SS Shisui 100
Quyển Tùy Chọn SS 2
Rương Hình Nhân 10 sao 2
Sách nâng nghề 4.000.000
Rương Sách Hệ 800
Rương Huy hiệu Nghề 800

Thưởng Đua TOP

TOP PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
TOP 1
(Yêu cầu đạt 800 lượt)
Rương Bảo Vật Rinnegan (VIP) 1
Rương Bảo Vật Đỏ VIP Tùy Chọn 1
Bảo Vật Mặt Ngọc Tím 1
Quyển SS Tùy Chọn Âm Dương 1
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn 100
Rương Sách Nghề Tùy Chọn 100
TOP 2
(Yêu cầu đạt 500 lượt)
Rương Bảo Vật Mangekyou Sharingan 1
Rương Bảo Vật Đỏ VIP Tùy Chọn 1
Quyển SS Tùy Chọn 1
Quyển SS Tùy Chọn Âm Dương 1
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn 50
Rương Sách Nghề Tùy Chọn 50
TOP 3
(Yêu cầu đạt 300 lượt)
[Bảo Vật VIP Truyền Thuyết] Susanoo Itachi (NEW) 1
Rương Bảo Vật Đỏ VIP Tùy Chọn 1
Quyển SS Tùy Chọn Âm Dương 1
TOP 4-6 [Bảo Vật VIP Truyền Thuyết] Susanoo Itachi (NEW) 1
Quyển SS Tùy Chọn 1
TOP 7-10 Rương Bảo Vật Đỏ Tùy Chọn 1
Quyển SS Tùy Chọn 1

 

Thông tin quà đua top

Ngoài các vật phẩm ingame của BXH Đua TOP thì các Nhẫn Giả đứng TOP sẽ nhận được 01 chiếc ốp lưng điện thoại độc quyền có logo của game Huyền Thoại Nhẫn Giả

VẬT PHẨM MÔ TẢ
MANGEKYOU SHARINGAN Thuộc tính 1 sao: Tăng 10% Công, 10% Máu, 20% Chặn
RINNEGAN Thuộc tính 1 sao: Tăng 10% Giảm sát thương, 10% Miễn Chống
Susanoo Itachi Thuộc tính 1 sao: Tăng 65 Tốc Độ, 50 Nộ, 10% Miễn Chống