Quay lại

[Tin tức ] QUÀ TRI ÂN NHẪN GIẢ MỪNG SINH NHẬT 2 TUỔI

05.12.2023

QUÀ TRI ÂN NHẪN GIẢ VIP

MỪNG SINH NHẬT TRÒN 2 TUỔI

HUYỀN THOẠI NHẪN GIẢ

Thời Gian Nhận Quà:

- Thời gian bắt đầu nhận quà: Từ 10h00 sáng ngày 09/12 - 23h59 phút ngày 10/12/2023

Thể Lệ Nhận Quà:

- Nhân dịp Mừng Sinh Nhật Huyền Thoại Nhẫn Giả 2 Tuổi vào 09/12/2023Ban Quản Trị Huyền Thoại Nhẫn Giả có chương trình Quà Tri Ân Sinh Nhật VIP phát quà dành cho các Nhẫn Giả đạt theo mốc bậc VIP nào sẽ nhận theo mốc quà của bậc VIP đó.
- Quà VIP sẽ được gửi qua thư ingame. Nhẫn Giả hãy vui lòng đăng nhập vào game khoảng thời gian trên để nhận được quà nhé.
Quà Tri Ân Sinh Nhật chỉ phát 1 lần duy nhất tương ứng với với bậc VIP Đồng, VIP Bạc, VIP Vàng, VIP Bạch Kim, VIP Kim Cương, VIP Chí Tôn mà nhân vật đạt được của mỗi server.
- Đạt mốc VIP nào nhận quà mốc VIP đấy, không cộng dồn.
- Lưu Ý: Phần quà sẽ chỉ gửi trong thời gian nhất định, các Nhẫn Giả hãy vào game nhận quà trong thời gian phát quà đó nhé. Hết thời gian sự kiện trên thì Ban Quản Trị không nhận thêm hỗ trợ bất cứ vấn đề gì.

Thông Tin Chi Tiết Quà:

- Thông tin chi tiết quà theo các bậc VIP ingame như sau:

Mốc Bậc VIP  Tên Phần Thưởng Số Lượng Phần Thưởng
Tri Ân Sinh Nhật 2 Tuổi

Quà VIP Đồng
Ryo 3.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 50
Thẻ Huyền Bi 2.000
Rương Quà Sinh Nhật 20
Rương Bảo Vật Fukasaku 1
Tiền xu 72h 3
Đá EXP 72h 3
Tri Ân Sinh Nhật 2 Tuổi

Quà VIP Bạc
Ryo 5.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 80
Thẻ Huyền Bi 3.000
Rương Quà Sinh Nhật 30
Túi Bảo Vật Diên Hoa 1
Tiền xu 72h 5
Đá EXP 72h 5
Tri Ân Sinh Nhật 2 Tuổi

Quà VIP Vàng
Ryo 7.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 100
Thẻ Huyền Bi 5.000
Rương Quà Sinh Nhật 40
Túi Bảo Vật Lồng Đèn 1
Tiền xu 72h 7
Đá EXP 72h 7
Tri Ân Sinh Nhật 2 Tuổi

Quà VIP Bạch Kim
Ryo 10.000
Thẻ Huyền Bí 7.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 150
Rương Quà Sinh Nhật 60
Rương Bảo Vật Thỏ Ngọc 1
Tiền xu 72h 10
Đá EXP 72h 10
Tri Ân Sinh Nhật 2 Tuổi

Quà VIP Kim Cương
Ryo 15.000
Thẻ Huyền Bí 10.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 180
Rương Quà Sinh Nhật 80
Rương Bảo Vật Đại Kình Đao 1
Tiền xu 72h 15
Đá EXP 72h 15
Tri Ân Sinh Nhật 2 Tuổi

Quà VIP Chí Tôn
Ryo 20.000
Thẻ Huyền Bí 15.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 250
Rương Quà Sinh Nhật 100
Rương Bảo Vật Sharingan Madara 1
Tiền xu 72h 20
Đá EXP 72h 20