Quay lại

[Tin tức ] QUÀ TRI ÂN NHẪN GIẢ MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

02.02.2024

QUÀ TRI ÂN NHẪN GIẢ

MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

HUYỀN THOẠI NHẪN GIẢ

Thời Gian Nhận Quà:

- Thời gian bắt đầu nhận quà: Từ 10h00 sáng ngày 03/02 - 23h59 phút ngày 04/02/2024

Thể Lệ Nhận Quà:

- Nhân dịp Mừng Xuân Giáp Thìn 2024Ban Quản Trị Huyền Thoại Nhẫn Giả có chương trình Quà Tri Ân Mừng Xuân VIP phát quà dành cho các Nhẫn Giả đạt theo mốc bậc VIP nào sẽ nhận theo mốc quà của bậc VIP đó.
- Quà VIP sẽ được gửi qua thư ingame. Nhẫn Giả hãy vui lòng đăng nhập vào game khoảng thời gian trên để nhận được quà nhé.
Quà Tri Ân Mừng Xuân Giáp Thìn chỉ phát 1 lần duy nhất tương ứng với với bậc VIP Đồng, VIP Bạc, VIP Vàng, VIP Bạch Kim, VIP Kim Cương, VIP Chí Tôn mà nhân vật đạt được của mỗi server.
- Chương trình này được áp dụng với các Nhẫn Giả VIP  đã quy đổi vào game từ 1O triệu trở lên tính từ ngày 01.01.2023 đến hết ngày 31.12.2023

- Đạt mốc VIP nào nhận quà mốc VIP đấy, không cộng dồn.
- Lưu Ý: Phần quà sẽ chỉ gửi trong thời gian nhất định, các Nhẫn Giả hãy vào game nhận quà trong thời gian phát quà đó nhé. Hết thời gian sự kiện trên thì Ban Quản Trị không nhận thêm hỗ trợ bất cứ vấn đề gì.

Thông Tin Chi Tiết Quà:

- Thông tin chi tiết quà theo các bậc VIP ingame như sau:

Bậc VIP Phần Thưởng Số Lượng
Tri Ân Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Quà VIP Đồng
Ryo 5.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 50
Thẻ Huyền Bi 2.000
Hồng Bao Lì Xì 20
Bảo Vật Thỏi Vàng Xuân 2024 1
Tiền xu 72h 5
Đá EXP 72h 5
Tri Ân Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Quà VIP Bạc
Ryo 10.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 100
Thẻ Huyền Bi 3.000
Hồng Bao Lì Xì 30
Bảo Vật Thỏi Vàng Xuân 2024 1
Tiền xu 72h 10
Đá EXP 72h 10
Tri Ân Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Quà VIP Vàng
Ryo 15.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 150
Thẻ Huyền Bi 5.000
Hồng Bao Lì Xì 50
Bảo Vật Thỏi Vàng Xuân 2024 1
Tiền xu 72h 15
Đá EXP 72h 15
Tri Ân Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Quà VIP Bạch Kim
Ryo 20.000
Thẻ Huyền Bí 10.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 200
Hồng Bao Lì Xì 100
Bảo Vật Thỏi Vàng Xuân 2024 1
Tiền xu 72h 20
Đá EXP 72h 20
Tri Ân Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Quà VIP Kim Cương
Ryo 25.000
Thẻ Huyền Bí 15.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 250
Hồng Bao Lì Xì 150
Bảo Vật Thỏi Vàng Xuân 2024 1
Tiền xu 72h 25
Đá EXP 72h 25
Tri Ân Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Quà VIP Chí Tôn
Ryo 30.000
Thẻ Huyền Bí 20.000
Cuộn chiêu mộ đặc biệt 300
Hồng Bao Lì Xì 200
Bảo Vật Thỏi Vàng Xuân 2024 1
Tiền xu 72h 30
Đá EXP 72h 30

Thông Tin Chi Tiết Bảo Vật Thỏi Vàng Xuân 204: