Quay lại

[Tin tức ] TÍNH NĂNG MỚI: CÁP MỖ SƠN

27.04.2022

CÁP MỖ SƠN

 

Quy tắc

  • Nhân vật đạt đủ level 70
  • Level mỗi Nhẫn Giả đạt từ level 100 trở đi

Nội dung

  • Thời gian chiến đấu là 5 ngày, sau đó sẽ có 2 ngày nghỉ.
  • 00 giờ mỗi ngày, Linh Thú sẽ thay đổi các thuộc tính hệ và kỹ năng buff thuộc tính khác nhau.
  • Mỗi ngày Nhẫn Giả sẽ có 3 lượt đánh, lượt đánh sẽ hồi lại khi qua ngày mới và không cộng dồn.
  • Mỗi lần chiến đấu với Linh Thú sẽ ngẫu nhiên nhận được phần thưởng có giá trị.

Linh Thú GamatatsuLinh Thú Gamakichi

Linh thú Gemaken

Linh Thú Gamahiro

Linh Thú Gamabunta

Khiêu chiến Linh Thú Gamatatsu

Quy tắc trao thưởng:

  • Khi kết thúc sự kiện, hệ thống sẽ tiến hành trao thưởng qua thư theo BXH sát thương mỗi Linh Thú.
  • Trong khoảng thời gian 2 ngày nghỉ, Nhẫn Giả cần đăng nhập mới có thể nhận được phần thưởng. Khi sự kiện mới bắt đầu dữ liệu phần thưởng sự kiện cũ sẽ bị xóa.
  • Sở hữu 1 đội viên đã đột phá Tiên thuật sơ cấp trở lên sẽ tang 5% Chakra tự nhiên từ phần thưởng xếp hạng, tối đa 90%.

Phần thưởng BXH Boss Linh Thú:

  • Sau khi đánh Boss xong thì Nhẫn Giả sẽ nhận được phần thưởng BXH Sát thương Boss Linh Thú:

TOP

Phần thưởng

1

Chark Tự Nhiên x200.000

2

Chark Tự Nhiên x190.000

3

Chark Tự Nhiên x180.000

4

Chark Tự Nhiên x170.000

5

Chark Tự Nhiên x160.000

6 - 10

Chark Tự Nhiên x150.000

11 - 20

Chark Tự Nhiên x140.000

21 – 50

Chark Tự Nhiên x130.000

51 -100

Chark Tự Nhiên x120.000

100+

Chark Tự Nhiên x110.000

 

Hình ảnh Phần thưởng

Cửa hàng Myoboku:

Sử dụng Chakra Tự nhiên để đổi các loại Dầu Cóc để đột phá Tiên thuật và các vật phẩm có giá trị.

Hình minh họa